BIBLIOGRAPHY OF BRONISŁAW PIŁSUDSKI's PUBLICATIONS


Sources: Bronisław Piłsudski Materials for the Study of the Ainu Language and Folklore. Cracow. 1912.
Alfred F. Majewicz Ajnu
(Lud, jego język i tradycja ustna). Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1984