IINB - 2002
Moduł Nr 5 - Elektroniczne Publikowanie
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 
Uniwersytetu Jagiellońskiego