WIADOMOŚCI
Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego
№ 1
Jużno –Sachalińsk
1998
UDK 390 (R537) Wiadomości Instytutu Dziedzictwa Bronisława
                            Piłsudskiego
BBK 63.5 (2R 55)  Instytut Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego
                                przy sachalińskim państwowym obwodowym muzeum
                                krajoznawczym
№ 1. Jużno - Sachalińsk,
1998. S. 168, ilustr. 17.
KOLEGIUM REDAKCYJNE
W.M. Łatyszew, M.M. Prokofjew, T.P. Roon

Adres redakcji: 693 000 Południowy Sachalin, aleja Komunistyczna 29
Internet E-mail : sakhmus@snc.ru

Licencja LP № 040429
Z dnia 17 kwietnia 1997r.
ISBN 5- 900334- 15-5

Fotografia Bronisława Piłsudskiego reprodukowana na pierwszej stronie okładki została wykonana w 1903 r. w atelier fotograficznym Kokiti Ida w Hakodate.

© 1999 r. Instytut Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego
Oddano do składu 18.05.98. Podpisano do druku 15.06.98. Format 60x100 1/16. Druk offsetowy
Ark. druk.10,5., ark. wyd.12,8. Zamówienie 1012. Nakład 200 egz.
Sachalińska okręgowa drukarnia zarząd do spraw druku, poligrafii i informacji masowej administracji obwodu sachalińskiego.
 

Przekład: Aleksandra Wiśniewska