Spis treści


Od kolegium redakcyjnego 3

Spuścizna naukowa Bronisława Piłsudskiego:
poszukiwania i odkrycia


W. M. Łatyszew. Spuścizna naukowa Bronisława Piłsudskiego w muzeach i archiwach Rosji  4
Bronisław Piłsudski. Dziennik korespondencyjny (podawczy)  B. O. Piłsudskiego, delegowanego przez Imperatorską  Akademię Nauk w Sankt – Petersburgu,  za lata 1903, 1904 i 1905.
21
Bronisław Piłsudski. Moje curriculum vitae. 27
W. Kowalski.Cena honoru. (Komentarz do autobiografii Bronisława Piłsudskiego) 31
B. S. Szostakowicz. Sachaliński dziennik Bronisława Piłsudskiego  85
Bronisław Piłsudski. Sachaliński dziennik 89
W. M. Łatyszew, T. P. Roon. Zaginiony zeszyt Bronisława Piłsudskiego “Pieśni mi poświęcone” 107
Bronisław Piłsudski. “Pieśni mi poświęcone” 111
E. A. Krejnowicz. O lirycznych miłosnych pieśniach Niwchów 117
T. P. Roon. Listy Bronisława Piłsudskiego do Muzeum Rosyjskiego 123
Bronisław Pilsudski. Listy do oddziału etnograficznego Muzeum Rosyjskiego 125
Rdzenne narody Sachalinu:
tradycja i współczesność
 
T. P. Roon. Pismo dla uilta 131
D. Ikegami.Projekt pisma języka uiltijskiego 136
T. P. Roon. Opanowanie przemysłu I problemy prawne rdzennych narodów Sachalinu (lata 90-te) 146
Konferencje naukowe
 
   
M. M. Prokofiew. Międzynarodowa konferencja naukowa “B. O. Piłsudski – badacz narodów Sachalinu”, poświęcona 125 rocznicy urodzin uczonego (31 październik–2 listopad 1991 r.): karty historii
156

Tłumaczenie: K. Matwiejczyk i J. Kamionowska