Spis treści

NAUKOWE I EPISTOLARNE DZIEDZICTWO
BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO:
POSZUKIWANIA I ODKRYCIA


E. S. Nitkuk. Ałachtund z zeszytu nr 1 B. O.Piłsudskiego
B. O. Piłsudski. Starodawne pieśni giljackie
W. M. Łatyszew. „...W przypadku powodzenia byłby Pan pierwszym prezydentem Syberii”(Listy Bronisława Piłsudskiego do Mikołaja Russela (M. K. Sudziłowskiego) 1906-1908r.)
12 
B.O. Piłsudski. Listy do M. K. Sudziłowskiego (Russela) (1906-1908r.) 18
B. S. Szostakowicz. Bronisław Piłsudski – korespondent Benedykta Dybowskiego i Wacława Sieroszewskiego 43
Bronisław Piłsudski. Listy do Benedykta Dybowskiego (1903-1912r.) 49
Benedykt Dybowski. List do Bronisława Piłsudskiego (1906r.) 67
Bronisław Piłsudski. List do Wacława Sieroszewskiego (wrzesień 1904r.) 68
Wacław Sieroszewski. Listy do Bronisława Piłsudskiego (wrzesień 1904r.) 70
K. Inoue. Listy Bronisława Piłsudskiego do Franza Boasa 81
Bronisław Piłsudski. Listy do Franza Boasa 81
W. Kowalski. Przełom Bronisława Piłsudskiego 89
B. Piłsudski. Dziennik. 1892r. 105


Publikacje  i komunikatyK. Sawada. Japońscy znajomi Bronisława Piłsudskiego
134 
A. Kuczyński. Poza granicami nauki. Działalność Bronisława Piłsudskiego w Polskim Komitecie Narodowym w Paryżu
141 
B. Piłsudski. Projekt stworzenia „Towarzystwa Wydawniczego”
145 
A. Majewicz. Zagadka pewnego portretu i pewnej przyjaźni. Adamas Warnas i Bronisław Piłsudski
151 
A. Kuczyński. Nowy portret B. Piłsudskiego
156 
B. P. Polewoj. Zapomniane podania Piłsudskiego Józefa Pietrowicza o ułaskawienie syna Bronisława w latach 1887, 1892 i 1886
160 
S. W. Gorbunow. B. O. Piłsudski I archeologia doliny Tymowskiej
163 
M. M. Prokofiew. Kamienne topory z sachalińskiej kolekcji B. O. Piłsudskiego w zbiorze Primorskiego Państwowego Zjednoczonego Muzeum im. W. K. Arsieniewa (z zagadnień atrybucji kolekcji)
175 


Rdzenne narody Sachalinu:
tradycja i współczesność

T. P. Roon. Zmiany ekonomiczne u rdzennych narodów Sachalina w XX wieku
182 
N. A. Łajgun. O przebiegu imprez kulturalnych w związku z międzynarodowym obchodem dziesięciolecia rdzennych ludów świata w okręgu sachalińskim.
198 
A.Nacziotkina. O stanie prawodawstwa dotyczącego nielicznych rdzennych narodów Północy
202 
N.W.Sołowiow. Kompleks naftowo-gazowy a rdzenne narody Sachalina
208 
N.P.Stieblina, T.P.Roon. Procesy demograficzne w populacji Uilta (Oroków) obwodu sachalińskiego.
210
M.N.Puchta. O etykiecie Niwchów.
217 


Krytyka i bibliografiaA.B.Ostrowski. Wiadomości Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego 224
 M.I.Iszczenko. "Bronisław Piłsudski. Prace zebrane" 229
L.S.Twarkowski. Benedykt Dybowski. Słownik języka itelmeńskiego. 234

Tłumaczenie: P. Mazikowska, A. Mokosa i J. Kamionowska