WIADOMOŚCI
Instytutu Dziedzictwa
Bronisława Piłsudskiego

№ 4

JUŻNO –SACHALIŃSK
2000

UDK 390 (R537)   Wiadomości Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego
BBK 63.5 (2R 55)  Instytut Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego
                            przy Sachalińskim Państwowym Obwodowym Muzeum Krajoznawczym
                                                        № 4. Jużno - Sachalińsk, 2000
                                                         S. 224, ilustr. 47.
 


KOLEGIUM REDAKCYJNE

W. M. Łatyszew, M. M. Prokofjew, T. P. Roon
A. Kuczyński (Polska), B. S. Szostakowicz

Adres redakcji: 693 000 Jużno - Sachalińsk, Prospekt Komunistyczny 29
                                Internet E-mail : sakhmus@snc.ru

Licencja LP № 040429
Z dnia 17 kwietnia 1997r.

ISBN 5- 900334- 15-5

Na pierwszej stronie okładki fotografia Bronisława Piłsudskiego z 1903 r.
wykonana w atelier fotograficznym Kokiti Ida w Hakodate.
Projekt okładki G. Medara

© 2000 r. Instytut Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego

 Tłumaczenie: Katarzyna Matwiejczyk