Spis treści


N. A. TarasowPaczurland
3

Spuścizna naukowa Bronisława Piłsudskiego:
poszukiwania i odkrycia


E. S. Nitkuk. Trzeci zeszyt B. O. Piłsudskiego z archiwum  Е. A. Krejnowicza.
5
Bronisław Piłsudski. Współczesne pieśni gilackie
7
I. I. Babcewa. B. O. Piłsudski i Muzeum Towarzystwa ds. badań Kraju Amurskiego.  Nieopublikowane dokumenty ze zbiorów Nadmorskiego Państwowego Zjednoczonego Muzeum im. W. K. Arsieniewa.
16
W. M. Łatyszew.Projekt Bronisława Piłsudskiego "O sposobie życia i administracji Ajnów” wyspy Sachalin: wariant nieznany.
32
Bronisław Piłsudski. Projekt zasad rządzących sposobem życia i administracją Ajnów z krótkimi objaśnieniami poszczególnych punktów.
41
А.М. Reszetow. Dwa listy B. Piłsudskiego do L. J. Szternberga (1903 r.)
62
Bronisław Piłsudski.  Listy do Lwa Jakowlewicza Szternberga (1903 r.) 
64
А.М. Reszetow. Dwa listy B. Piłsudskiego do L. J. Szternberga (1905r.)
66
Bronisław Piłsudski.  Listy do Lwa Jakowlewicza Szternberga (1905 r.) 
67
А.М. Reszetow. O liście Bronisława Piłsudskiego do D. A. Klemenca
69
Bronisław Piłsudski.  List do D. A. Klemenca (koniec czerwca 1908 roku) 
71
А.М. Reszetow.  O liście B. Piłsudskiego do K. G. Zalemana.
72
Bronisław Piłsudski. List do Karla Germanowicza Zalemana (1909 r.) 
74
W. M. Łatyszew. Listy Hilarego Gostkiewicza i Sentoku Tarodzi do Bronisława Piłsudskiego
75
H. Gostkiewicz.Listy do Bronisława Piłsudskiego 
82
S. Tarodzi. Listy do Bronisława Piłsudskiego
89
Publikacje i  komunikaty
 
G. I. Dudarec. Z Piłsudskim po Petersburgu
98
G. I. Dudarec.Kilka refleksji  na temat rodowodu Bronisława Piłsudskiego 
110
К. Sawada. Japońscy znajomi Bronisława Piłsudskiego 
115
А.Кuczyński. Nieznane kolekcje fotografii Bronisława Piłsudskiego w Wiedeńskim Muzeum Etnograficznym А.Кuczyński. 
120
T. P. Roon. Kolekcja ludów regionu Amuro - Sachalińskiego w muzeach USA 
139
Т.J. Sem. Niedzwiedzie świeto Ajnów w badaniach B. O. Piłsudskiego 
158
Konferencje naukowe
W. W. Fedorczuk. “Rdzenne narody i środowisko rosyjskiej Północy.”  Seminarium międzyregionalne. Jużno - Sachalińsk, 27-28 czerwca 1999 roku 
177
 А. Мajewicz. Trzecia Międzynarodowa Konferencja, poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i jego dziedzictwu naukowemu. Kraków – Zakopane. 29/8 – 7/9 1999 r.
195
M. M. Prokofiew. Na 3-ej Międzynarodowej Konferencji poświęconej dziedzictwu naukowemu B. O. Piłsudskiego w Polsce (sierpień –wrzesień 1999 r.) 
202
Krytyka i bibliografia
Literatura Ludowa. Dwumiesięcznik naukowo-literacki. Polskie towarzystwo ludoznawcze. Ośrodek badań wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego. NR 4-5 (rocznik 43). Wrocław,1999.  (W. M. Łatyszew
213

Tłumaczenie: K. Matwiejczyk