SPIS TREŚCI
NAUKOWE I EPISTOLARNE DZIEDZICTWO BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO:
POSZUKIWANIA I ODKRYCIA
 
 
E. S. Nitkuk. Zeszyt № 4 B. O. Piłsudskiego z archiwum E. A. Krejnowicza
3
Bronisław Pisłudski. Zeszyt № 4
6
W. M. Łatyszew. Bajki i legendy sachalińskich Ajnów z nagrań Bronisława Piłsudskiego
15
Bronisław Piłsudski. Folklor sachalińskich Ajnów
22
A. M. Reszetow. O liście B. Piłsudskiego do akademika W. W. Radłowa
59
B. O. Piłsudski. List do W. W. Radłowa, pana przewodniczącego Rosyjskiego Komitetu ds. badań Środkowej i Wschodniej Azji
61
G. I. Dudarec.Bronisław Piłsudski i gazeta „Wiadomości rosyjskie”
64
Bronisław Piłsudski. Artykuły opublikowane w gazecie „Wiadomości rosyjskie” w latach 1908-1909.
75
 B. S. Szostakowicz. Bronisław Piłsudski jako badacz historii Polaków na Syberii
106
Bronisław Piłsudski. Polacy na Syberii
125
PUBLIKACJE I KOMUNIKATY
 
T. P. Roon. Nagrania fonograficzne Bronisława Piłsudskiego 
153
K. Sawada. Japońscy znajomi Bronisława Piłsudskiego
161
G. D. Łok Legenda o córce niwchejskiej poetki Wunit
167
I. A. Cupenkowa.„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...” (Listy I. P. Juwaczewa pisane do rodziny z sachalińskiej zsyłki)
171
I. P. Juwaczew.Listy z Sachalinu 
175
I. P. Juwaczew.Wstęp do książki z wierszami
192
Z DZIEDZICTWA NAUKOWEGO L. J. SZTERNBERGA
T. P. Roon, M. M. Prokofiew. Listy L. J. Szternberga na Sachalin w latach 1926-1927 (z korespondencji z E. A. Krejnowiczem, Niwchami Czurką i Pletunką)
195
L. J. Szternberg. Listy na Sachalin
202
T. P. Roon, M. M. Prokofiew. Pierwsze podróże L. J. Szternberga po Sachalinie w latach 1891 i 1893
211
L. J. Szternberg.Dziennik podróży do wschodnich Gilaków i Oroków
216
L. J. Szternberg.Podróż z Aleksandrowska do Sortunaju (krótkie sprawozdanie wstępne)
283
KONFERENCJE NAUKOWE
 
A. Kuczyński. Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek – Uczony – Patriota (Sympozjum 20-21 października 2000 r.  Zakopane)
 290
N. A. Łajgun. IV zjazd rdzennych małych liczebnie ludów Północy obwodu Sachalińskiego. Jużno – Sachalinsk, 29-30 listopad 2000 r
298
 
Tłumaczenie: Katarzyna Matwiejczyk