SPIS TREŚCI

NAUKOWE I EPISTOLARNE DZIEDZICTWO BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO:


POSZUKIWANIA I ODKRYCIA
E. S. Nitkuk. Piąty zeszyt B. O. Piłsudskiego z archiwum E. A. Krejnowicza 3
Bronisław Piłsudski. Zeszyt № 5 5
B. O. Piłsudski. Folklor sachalińskich Niwchów  14
Alfred F. Majewicz.  Bronisław Piłsudski i krzyże litewskie  100
B. Ginet – Piłsudski. Krzyże litewskie 103
PUBLIKACJE I KOMUNIKATY

K. Sawada. Japońscy znajomi Bronisława Piłsudskiego 112
A. Kuczyński. Кiedy nastąpił kryzys życiowy. Nowe materiały dotyczące śmierci Bronisława Piłsudskiego. 116
G. I. Dudarec, W. M. Łatyszew. Ekspedycja W. Sieroszewskiego i B. Piłsudskiego na w. Hokaido w  1903 r. 147
G. I. Dudarec. Rodzinne legendy  Piłsudskich 125
A. S. Kołosowski. Еruchim (Jurij) Abramowicz Krejnowicz – przyjaciel i nauczyciel Niwchów (1906-1985) 185
T. J. Sem. Semantyka przedmiotów rytualnych w przedstawieniach świata u Ajnów na podstawie kolekcji Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego (Sankt-Petersburg).
195
G. D. Lok. Рrośliny i rośliny okopowe wykorzystywane przez Niwchów przy gotowaniu potraw. 217
KONFERENCJE NAUKOWE

T. P. Roon. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ludy i kultury na Dalekim Wschodzie: spojrzenie z perspektywy XXI w.", poświęcona 140-leciu L. J. Szternberga, Jużno - Sachalinsk, 9-11 październik 2001 r.

233
KRYTYKA I BIBLIOGRAFIA
Z kraju nad Leną. Związki polsko-jakuckie dawniej i dziś. Pod red. А. Kuczynskiego. Wrocław, 2001. 246 s. M. I. Browczenko
238
 
Tłumaczenie:   Diana Oboleńska