Spis treści
 



W.D. Kosarev. Uczony szczęśliwego i gorzkiego losu
4
Alfred F. Majewicz.  Wybitne dzieło o języku i folklorze sachalińskich Ajnów
22
B.O. Piłsudski. Materiały do badań nad  językiem i folklorem AjnówPrzekład z języka angielskiego W.D. Kosareva.
26
Dodatek. Ajnu-nuća itaku-ćomen Bronislav Pilsudski kari. Karaxtun itakhu. Słownik ajnusko-rosyjski wg. Bronisława Piłsudskiego. Dialekt sachaliński. Około 6000 słów i wyrażeń.
Autorski wybór
kandydata nauk historycznych W.D. Kosareva.


207