Spis treści
 
NAUKOWE I EPISTOLARNE DZIEDZICTWO BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO:
 POSZUKIWANIA I ODKRYCIA

E.S. Nitkuk. Szósty zeszyt B. O. Piłsudskiego z archiwum E. A. Krejnowicza
3
B. O. Piłsudski. Współczesne pieśni Niwchów  5
W. M. Łatyszew Korespondencja W.L. Kotwicza i L.J. Szternberga o spuściźnie Bronisława Piłsudskiego
12
Korespondencja W.L. Kotwicza i L.J. Szternberga (1924 – 1925 гг.) 20
G. I. Dudarec, Nowe źródło danych o życiu Bronisława Piłsudskiego we Władywostoku
34
PUBLIKACJE I KOMUNIKATY

W. Sieroszewski. Wśród kosmatych ludzi
46
М. Sevela.   Wnuczki Bronisława Piłsudskiego 89
А. Kuczyński. Tablica pamiątkowa poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu (Kraków 3 listopada 2003 r.)
95
G. I. Dudarec. Epistolarne dziedzictwo więźniów sachalińskiej katorgi  (na podstawie pism L.J. Szternberga, I.P. Juwaczowa i innych zesłańców politycznych ) 105
K. Inoue. Propozycje Bronisława Piłsudskiego dotyczące samorządu i oświaty sachalińskich ajnów.
131
K. Inoue. Franz Boas i "niezakończona" Jesup North Pacific Expedition na wyspie Sachalin
159
T.P. Roon. Jesup North Pacific Expedition nad Amurem i na Sachalinie ( 1898 – 1899 )
179
A.S. Kołosowski. Symbolika roślinna w rytuałach niedźwiedziego święta u Niwchów.
214
W.D. Kosarev. Wykorzystanie przyrody. Szkice polemiczne. I. Kanon prometejski, albo wykradzenie ognia u pierwotnego człowieka.
260
RDZENNE NARODY SACHALINU: TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

T.P. Roon, T. de GraafMiędzynarodowy projekt naukowy  "Głosy tundry i tajgi" w Sachalińskim okręgowym muzeum krajoznawczym (2001 – 2003 r.)
280
L.I. Missonowa. Archiwa Sachalinu o stanie gospodarki wypasu jeleni wśród Ulczów (od lat 40-tych  wieku XX do XXI )
291
ZE SPUŚCIZNY NAUKOWEJ L.J. SZTERNBERGA

S.A. Kan.  Etnograficzne opowiadania L.J. Szternberga.
308
L.J. Szternberg. Pismo  (opowiadanie noworoczne)
312
L.J. Szternberg. Bóg spogląda (z notatnika etnografa)
318
L.J. Szternberg. Odrzucenie. Opowiadanie o życiu na Sachalinie
322
KRYTYKA I BIBLIOGRAFIA

M.S. Wysokow.  W sowieckim domu kultury: stulecie Pierestrojek. Princeton university press
328
 
 
 
 
  Przekład Jurand B. Czermiński