Spis treści
 
 
NAUKOWE I EPISTOLARNE DZIEDZICTWO BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO:
 


POSZUKIWANIA I ODKRYCIA

J.S. Nitkuk. Pieśni z zeszytu № 7 B. Piłsudskiego
3
Bronisław Piłsudski. Zeszyt  № 7
6
W.M. Łatyszew. Przed delegacją na Sachalin (dwa listy Bronisława Piłsudskiego do L.J. Szternberga)
22
Dwa listy Bronisława Piłsudskiego do L.J. Szternberga
30
Jan Staszel. Z nieznanych listów Bronisława Piłsudskiego do Marii  Żarnowskiej z 1907 roku
40
Z nieznanych listów Bronisława Piłsudskiego do Marii  Żarnowskiej z 1907 roku
54
W.M. Łatyszew. Zapomniane wspomnienia
108
Edmund Płoski. O Bronisławie Piłsudskim
113
 M.M. Chasanowa. Kolekcja fotograficzna B. Piłsudskiego w MAE RAN
139
PUBLIKACJE I KOMUNIKATY
 
K. Sawada. Japońskie kalendarium Bronisława Piłsudskiego
153
K. Inoue. 40 lat badania dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego  (poszukiwania jego śladów na Dalekim Wschodzie)
192
A. Kuczyński. Naukowe dziedzictwo Bronisława Piłsudskiego i znaki  pamięci o nim.
218
A. Kuczyński. Portret Bronisława Piłsudskiego z cyklu "Polscy badacze  Syberii"
258
G.I. Dudarec. "Fauny" i "satyry" wyspy Jesso albo "Wiadomości rosyjskie" w twórczości Wacława Sieroszewskiego (na podstawie listów W.L. Sieroszewskiego z lat 1903 – 1904)
263
A.M. Reszetow. " Proszę Was o rehabilitację". Jeruchim Abramowicz Krejnowicz (1906 – 1985)
275
J.A. Krejnowicz. Zażalenie w trybie nadzoru prokuratorskiego.
287
А.Б. Островский.  Wskaźniki liczbowe w mitologii i rytualnej plastyce narodów rejonu amursko-sachalińskiego
330
KRYTYKA  I  BIBLIOGRAFIA

G.I. Dudarec. Odnaleziona recenzja Lwa Szternberga o książce Bronisława Piłsudskiego "Materials for study of the Ainu language and folklore"
369 
L.J. Szternberg. Materials for the study of the Ainu language and folklore. Collected and prepared for publications by Bronislaw Pilsudski. Edited under the Supervision of J. Rozwadowski, Ph. D. Professor in Jagellonian University. Cracow, 1912
371
A. Kuczyński. Bronisław Piłsudski (1866 – 1918) Człowiek − Uczony − Patriota. Pod red. Anny Liscar, Magdaleny Sarkowicz. Zakopane 2003. S. 338, il. 12
374