Konferencje
poświęcone
Bronisławowi Piłsudskiemu
i jego dziedzictwu naukowemu

International Symposium
on
B. Piłsudski's Phonographic Records
and the Ainu Culture
 


 16-20 września 1985

Hokkaido University
Sapporo, Japonia


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
B. Piłsudski– badacz narodów Sachalinu
 

31 października – 2 listopada  1991 r. 

Sachalińskie Okręgowe Muzeum Krajoznawcze

Jużno-Sachalińsk, Rosja

Materiały konferencyjne

Informacje o autorach 

Tom 1 Tom 2
Informacja bibliograficzna Informacja bibliograficzna
Spis treści Spis treści


III Międzynarodowa Konferencja

poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu
i jego dziedzictwu naukowemu 
30 sierpnia - 3 września 1999 r
  

Kraków - Zakopane

Materiały konferencyjne

 

LINGUISTIC AND ORIENTAL STUDIES FROM POZNAŃ
MONOGRAPH SUPPLEMENT  7


BRONISŁAW PIŁSUDSKI AND FUTABATEI SHIMEI
 - AN EXCELLENT CHARTER IN THE HISTORY OF
POLISH - JAPANESE RELATIONS


3 IBPC  PROCEEDINGS
Edited by Alfred F. Majewicz and Tomasz Wicherkiewicz

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2001

ISBN  83-232-1102-7

MATERIALS OF THE
THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON BRONISŁAW PIŁSUDSKI AND HIS
SCHOLARLY HERITAGE

KRAKÓW - ZAKOPANE 29/8 - 7/9 1999
SYMPOZJUM

BRONISŁAW PIŁSUDSKI (1866-1918)
CZŁOWIEK - UCZONY - PATRIOTA

Zakopane
20-21 października 2000 r.

20-21 października 2000 r.
  
Zakopane