III Międzynarodowa Konferencja
poświęcona
Bronisławowi Piłsudskiemu
i jego dziedzictwu naukowemuMiejsce i czas konferencji:

Sekretarz konferencji:
Dr Tomasz St. Wicherkiewicz
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Katedra Orientalistyki i Bałtologii
ul. Międzychodzka 5,   60-371 Poznań
tel/fax: +48 (61) 861 68 36
Spiritus movens konferencji
Prof. dr hab. Alfred F. Majewicz
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Katedra Orientalistyki i Bałtologii
International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies, Stęszew
ul. Laskowa 2,   62-060 Stęszew
tel./fax:  +48 (61) 813 42 96
Organizatorzy konferencji

Program konferencji

Uczestnicy konferencji