III Międzynarodowa Konferencja
poświęcona
Bronisławowi Piłsudskiemu
i jego dziedzictwu naukowemu
 
 

ORGANIZATORZY


 


Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha w Krakowie
Instytut Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies, Stęszew
Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Katedra Orientalistyki i Bałtologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem
Ośrodek Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego
Pracownia Języka i Kultury Japońskiej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
 

KONFERENCJĘ   FINANSUJĄ

The Japan Foundation
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Komitet Badań Naukowych