Bronisław Piłsudski

 
LIST DO KARLA GERMANOWICZA ZALEMANA (1909 r.)

Wasza Ekscelencjo Wielce Szanowny Karlu Germanowiczu

Wiem, że kieruje Pan pracami, związanymi z wydaniem materiałów folklorystycznych i filologicznych, zgromadzonych przez badaczy Bogoraza, Jochelsona i Szternberga. Dlatego też zdecydowałem się niepokoić Pana prośbą o zwrócenie uwagi na materiały, zebrane przeze mnie głównie wśród Ajnów, częściowo Gilaków, szczepu Olczy i Goldów. Zresztą materiały trzech ostatnich plemion przekazałem W. L. Kotwiczowi, a teksty i słownik gilacki oddałem L. J. Szternbergowi na wypadek, gdyby pozyskał on środki na doprowadzenie ich do stanu, pozwalającego korzystać z nich innej osobie.
Co się zaś tyczy materiałów ajnuskich to sam mógłbym je opracować pod czyimś zwierzchnictwem.
Zwracam się z tym właśnie do Pana, prosząc o wskazówki, czy ten materiał (240 №№ folkloru do 10.000 słów i uwagi gramatyczne) może zostać wydany w jednym z wydawnictw naukowych Rosji, jaki przyjąć system przygotowania do druku i czy mogę liczyć na wsparcie finansowe, bez którego nie mogę wznowić opracowywania materiałów, co zmuszony byłem porzucić, gdyż zdobywanie środków na choćby kawałek chleba pochłonęło wiele mego czasu i sił. Martwi mnie to niezwykle, albowiem obawiam się, że cały mój wieloletni trud i wysiłki mogą przepaść bez śladu.
Okoliczności nie pozwalają mi obecnie przyjechać do Petersburga, gdzie mógłbym osobiście wszystko to wyjaśnić. Dlatego też ośmielam się zwrócić się do Pana, jako do człowieka niewątpliwie współczującemu wszystkim, nie zawsze mającym szczęcie w życiu, ludziom nauki.
Proszę przyjąć zapewnienie o moim głębokim dla Pana szacunku

                                 Bronisław Piłsudski

16/IV 1909
Lwów, ul. Turecka 3.

PFA RAN. Zb.87, sp.3, d.295, l.1-2.

Tłumaczenie: Katarzyna Matwiejczyk