Opracowanie graficzne folderu: Maciej Leśniak
Opracowanie komputerowe: Piotr Kołodziej