SPIS TREŚCI

Aborygeni wyspy Sachalin

O Języku i folklorze


Autor   Strona w
oryginale
IKEGAMI D. Historia badań języka  Ulczów.
5
BOŁDIRIEW B.W. Cel i wyniki badań tunguso-mandżurskich języków.
10
OZOLINA l.W. Współczesna sytuacja językowa Oroków Wschodniego Sachalinu.
18
PIEWNOW A.M. Język Niwchów i  tunguso-mandżurskie języki: problemy kontaktów
25
DETMER H. Ajnuska gramatyka Nagaty Hosai (1883)
29
SZCZETININA G.S. Rozwój piśmiennictwa mniejszości narodowych Północy.
Nauka dzieci Niwchów języka ojczystego.
33
NAKAGAWA H. Współczesny stan wiedzy na temat odrodzenia języka ajnuskeigo.
37
LAJGUN N.A.  Semantyka  imion własnych Niwchów
40
MURASAKI K. Nagrania Ajnuskich pieśni miłosnych dokonane przez
B. Piłsudskiego
45
ASAKURA T.
IFUKEBE T.
Odtwarzanie dźwięków ze starych woskowych wałków 
B.Piłsudskiego przy pomocy lasera
48
OSTROWSKI A.B. Mity Niwchów w zbiorach B.Piłsudskiego
55
OTAINO G.A Rodzaj  tylgurów w folklorze Nichwów
59
CHASANOWA M.M. Niwcho-tunguso-mandżurskie związki folklorystyczne
66
RUBLIOWA L.I. Swoistość akcji ajnuskich bajek zebranych przez  B.Piłsudskiego
70
CZIKOWA T.W. Problem toponimicznych formantów  języka Ajnów w toponimii
okręgu  Sachalińskiego
75
SIMONOW M.D. Udegejska leksyka w nagraniach polskiego etnografa
S.Poniatowskeigo
80

Sachalin w drugiej połowie XIX - początku XX wieku


ISZCZENKO M.I.  Sachalin  w 1880-90 latach (problemy zaludnienia)
86
DE GRAAF T. Spotkania Holendrów z Sachalinem i Ajnami
92
SOBOLIOW W.S Rola Akademii Nauk w studiach nad Sachalinem na pocz.XX wieku
(wg. dokumentów Petersburskiej filii Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk)
99
BUKCZYN S.W. Rewolucjonista w sachalińskich szkicach W.M. Doroszewicza
103
KORMIŁOW S.I. W. M. Doroszewicz jako ukryty następca i oponent A. P. Czechowa 
w przybliżeniu tematu sachalińskiego
105

 

Problemy historii starożytnej


SZUBINA O. A. Porewolucyjne archeologiczne badania nad Sachalinem i obecny stan wiedzy archeologicznej o wyspie 112
WASILEWSKI A. A.
PŁOTNIKOW N. W.
Periodyzacja kultury Ajnow na Sachalinie 119
NAKAMURA I.  Kultura ochocka na wyspie Hokkaido 124
KONONIENKO N. A.  Związki kulturowo - gospodarcze narodów Sachalinu i Przymorza w epoce kamiennej 133

Przekład z rosyjskiego R. Kondratowicz