TRANSLATIONIS
Studenckie Koło Naukowe
Rusycystów, Translatoryków i Leksykografów
Wydział Filologiczno - Historyczny
Uniwersytetu Gdańskiego