SYMPOZJUM
BRONISŁAW PIŁSUDSKI (1866-1918)
CZŁOWIEK - UCZONY - PATRIOTA

Zakopane
20-21 października 2000 r.

Organizatorzy:

Polska Akademia Umiejętności
Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego

PROGRAM

20 października (piątek)

Godz. 9°°
Sala konferencyjna Urzędu Miasta (ul. Kościuszki 13) Powitanie przybyłych przez drą Mieczysława Rokosza, prezesa TMT Przemówienie inauguracyjne przedstawiciela Zarządu PAU

Referaty:

Dr Adolf Juzwenko (Wrocław), Bronisław Piłsudski - klimat domu rodzinnego i warunki społeczno-polityczne po Powstaniu Styczniowym

Prof. dr hab. Bolesław S. Szostakowicz (Irkuck), Czy Bronisław Piłsudski był przypadkową ofiarą carskich represji? Rozważania na marginesie eseju Witolda KowalskiegoCena honoru "

Dr Antoni S. Kuczyński (Wrocław), Do zobaczenia w XX wieku". Początek drogi Bronisława
Pifsudskiego ku nauce i recepcji dorobku

Dr Margarita F. Chartanowicz (Petersburg), Młodość uczonego. Bronisław Piłsudski w więzieniu, na zesłaniu i na katordze

Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (Warszawa), Myśl muzealnicza Bronisława Piłsudskiego

Dyskusja Przerwa obiadowa

Godz. 16°°

Wznowienie obrad w Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi “Koliba" (ul. Kościeliska 18)

Referaty:

Mgr Lesław Dali (Zakopane), Bronisław Piłsudski w Zakopanem

Dr Jerzy M. Roszkowski (Zakopane), Bronisław Piłsudski wobec polskich kresów południowych i Słowacczyzna

Mgr Jan Staszel (Kraków), Związki Bronisława Piłsudskiego z Akademią Umiejętności w Krakowie

Dyskusja Spotkanie towarzyskie w “Kolibie"

21 października (sobota)

Godz. 9°°

Poświęcenia symbolicznej mogiły Bronisława Piłsudskiego na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku - dokona ks. prałat Stanisław Olszówka

Godz. 1O00 W willi “Koliba"

Referaty:

Dr Stanisław Czarniecki (Kraków), Starania Bronisława Piłsudskiego o wydanie pieśni ludów
syberyjskich

Prof. dr hab. Halina Florkowska-Francić (Kraków), Bronisław Piłsudski - ostatnie lata życia
w Szwajcarii i Paryżu (1915-1918)

Dr Antoni Kuczyński (Wrocław), Ikonosfera jako osobliwa forma komunikacji społecznej
o Bronisławie Piłsudskim.

Dyskusja Zamknięcie obrad

Z okazji Sympozjum Urząd Pocztowy nr l w Zakopanem, w dniu 20 października 2000 r. będzie stosował okolicznościowy datownik, wykonany kosztem Centralnego Zarządu Poczty Polskiej w Warszawie.

Referaty przedstawione na niniejszym Sympozjum zostaną ogłoszone drukiem w ciągu roku 2001 jako vol. 8 “Materiałów Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego".