Prace B. Piłsudskiego
opublikowane pośmiertnie na podstawie rękopisów