IINB - 2003
Moduł Nr 5 - Elektroniczne Publikowanie
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Uniwersytetu Jagiellońskiego