Библиография критических статей по научному наследию Б. Пилсудского.


 1. Jerzy Bańczerowski, Zapisy fonograficzne Ajnów. Bulletin Phonographique. VI, 91-96, 1964.

 2. 安 井 亮平 (Рёхэй Ясуи), 「二葉亭とピ ルスーツキー」、 『スラヴ学論集』、 第1号、 1966年.

 3. 安 井 亮平 (Рёхэй Ясуи), 「二葉亭四迷 のロシヤ人・ポーランド人との交渉」、 『文学』、 第34巻第8号、 1966年8月、22−30頁

 4. 安 井 亮平 (Рёхэй Ясуи), 『早稲田大学図書館紀要』、 第10号, 1970年、31−36頁

 5. Alfred F. Majewicz, On B. Pilsudski's Unpublished Ainu Materials. Bulletin of the Institute for study of North Eurasian Cultures 11, 83-94, 1977.

 6. Alfred F. Majewicz, The Importance of the Polish Contribution to the Study of the Ainu and Their Language. Lingua Posnaniensis 22, 93-122, 1979.

 7. Alfred F. Majewicz, Ajnu - lud, jego język i tradycja ustna. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM, 1984.

 8. Alfred F. Majewicz, The ICRAP Project Concerning B. Pilsudski's Work on Peoples and Languages of Sakhalin and Lower Amur. Lingua Posnaniensis 28, 109-115, 1985.

 9. Alfred F. Majewicz, Researcher and Friend of Sakhalin Natives - the Scholarly Profile of Bronisław Piłsudski. Hemispheres 5, 215-228, 1988.

 10. 澤田 和彦 (Кадзухико Савада) ピウスツキと男三郎事件 (Piusutsuki to Osaburo Jiken), Pilsudski and the Osaburo Case, Mado (Окно), no. 57, pp. 6-11, 1986,

 11. 澤田 和彦 (Кадзухико Савада) ピウスツキと日本 (Piusutsuki to Nihon) Pilsudski and Japan Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan Kenkyu Hokoku: Bessatsu (Special Issue of the Bulletin of the National Museum of Ethnology), no. 5, pp. 67-79, 1987,

 12. Agnieszka OgonowskaTreść wałków fonograficznych Bronisława Piłsudskiego według odczytu specjalisów japońskich International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies, Monograph Series 3, Stęszew, 1993, ISSN  1230-3283

 13. 澤田 和彦 (Кадзухико Савада) ブロニスワフ・ピウスツキの生涯と日本 The Life of Bronislaw Pilsudski and Japan in the Meiji Era. Polonica, No. 4, pp. 20-37., 1994,

 14. Кадзухико Савада, Бронислав Пилсудский в Японии. Japanese Slavic and East European Studies Vol.15, 107-110 (1994).

 15. Antoni Kuczyński, Bronisław Piłsudski. Z wędrówek po kraju Niwchów. [W:] Antoni Kuczyński, Polskie opisanie świata. T. 1.  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław, 1994, s. 174 - 190.

 16. 澤田 和彦 (Кадзухико Савада) 橘糸重のB・ピウスツキ宛書簡二通[翻刻・解説] Two Letters of Tachibana Itoe, addressed to B. Pilsudski (Reprint and Commentary), Journal of the Koeber Society, No. 3, The Koeber Society, pp. 22-27, 1995,

 17. 澤田 和彦 (Кадзухико Савада)ブ ロニスワフ・ピウスツキの観た日本−東京音楽学校の女流音楽家との交際を中心に− (Buronisuwafu Piusutsuki no mita Nihon: Tokyo ongaku gakko no joryu ongakuka tono kosai o chushin ni) Japan through Bronislaw Pilsudski's Eyes: His Acquaintance with Female Musicians of the Tokyo Music School, Suravu Kenkyu (Slavic Studies), no. 43, pp. 205-227, 1996,

 18. Antoni Kuczyński, Nowy portret Bronisława Piłsudskiego  Zesłaniec Nr. 3, 99-102 (1998)

 19. Antoni Kuczyński,  Katorżnik i zesłaniec na tronie nauki, Zesłaniec Nr. 3, 103-108 (1998)

 20. Antoni Kuczyński,  Związki Bronisława Piłsudskiego z Komitetem Narodowym w Paryżu. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki R.44, nr. 3-4 s. 117-128 (1999).

 21. Stefan Szlachtycz,  PIUSUTSUKI  Gazeta Wyborcza MAGAZYN czwartek 9 września 1999 s. 24-26.

 22. Literatura Ludowa  Lipiec-Październik Wrocław 1999, ISSN 0024-4708
 23. Mirosław Banasiak, Japoński wnuk  PiłsudskiegoGazeta Wyborcza MAGAZYN Nr 2 (358) czwartek 13 stycznia 2000

 24. Maciej Jędrysik, Bronisław Piłsudski (1866-1918). Почтовая марка.  Poczta Polska, 2002, Katalog Znaczków Polskich http://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n0-n35

 25. Adam Grzegorz Dąbrowski Przyczynki do biografii Bronisława Piłsudskiego w spuściźnie Bolesława Szcześniaka, [w:] Teki Archiwalne. Seria Nowa, t. 4 (26), Warszawa 2000, s. 99 – 107.

 26. Народное Исскуство Сахалинских Айнов. 樺太アイ ヌの民具   SAKHALIN AINU FOLK CRAFT.  Под ред. В.М. Латышева и К.Иноуе. Хоккайдский Центр Издательского Планирования. Саппоро.  2002. ISBN 4-8328-0201-1

 27. 井上 紘一 (Коити ИНОУЭ (домашний сайт автора)
 28. Antoni Kuczyński, Aby pamięć trwała. KU UCZCZENIU ZASŁUG BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO (1866-1918)  Przegląd Wschodni, T.IX, Z.1(33), S. 195-205 (2004)

 29. Михаил Михайлович Прокофьев, АЙНЫ САХАЛИНА 100 ЛЕТ НАЗАД ГЛАЗАМИ Б.О. ПИЛСУДСКОГО   «Рубеж», No. 5 (867), с.316-320 (2004).

 30. Stanisław Sierpowski, Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Zeszyt 27, str. 29 - 52 (2005).

 31. В.М. Латышев, Сахалинская жизнь Бронислава Пилсудского, Сахалинское книжное издательство, Южно-Сахалинск, (2008). ISBN 978- 5-88453-238-5

 32. A Critical Biography of Bronisław Piłsudski, Под ред. Кадзухико Савада и Коити Иноуе.
   Содержание:
  • Предисловие

  • Иллюстрации

  • I. Литовский период (1866-1885)
  • Витольд Ковальский, "Положение обязывает: Генетическая стратегия Биллевичей" (на английском языке) 3
  • Алвида А. Байор, "Бронислав Пилсудский - поляк без Родины, видный русский ученый (Детство, юность)" 27
   
    II. Санкт-Петербургский период (1885-1887)
  • Галина И. Дударец, "Санкт-Петербург в жизни Бронислава Пилсудского" 91
  • Владислав М. Латышев, "«...Прощайте до XX столетия» - От Санкт-Петербурга до Сахалина" 161

  • III. Сахалинский период (1887-1899; 1902-1905)
  • Владислав М. Латышев, "Сахалинские годы Бронислава Пилсудского: В Рыковском. Гиляки. Обретение пути. Дороги учёного" 185

  • Чунер М. Таксами, "Аборигены Сахалина в трудах Б.О. Пилсудского" 313

  • Чунер М. Таксами, "Айны на Сахалине" 329

  • Коити Иноуэ, "Попытки Бронислава Пилсудского к просвещению и самоуправлению айнов" (на английском языке) ..... 337

  • Михаил М. Прокофьев, "Айнская семья Б. Пилсудского на Южном Сахалине (1902-1905 гг.)" (на английском языке) 367

  • IV. Владивостокский период (1899-1902; 1905)
  • Ирайда И. Бабцева, "Бронислав Осипович Пилсудский во Владивостоке. 1899-1902 гг. " 385

  • Кадзухико Савада, "Бронислав Пилсудский и Николай Матвеев" (на английском языке) 415

  • Приложение
   Хроника Бронислава Пилсудского. Часть 1.
   1866-1905 гг. (сост.:Алвида А. Байор, Галина И. Дударец, Владислав М. Латышев, Прайда И. Бабцева, Коити Иноуэ и Кадзухико Савада на русском и английском языках) 445
   Содержание
   Иллюстрации

   V. Бронислав Пилсудский в Японии (1902; 1903; 1905-1906)
  • Коити Иноуэ, "Айнская экспедиция на Хоккайдо в 1903 г." (на английском языке) 3
  • Кадзухико Савада, "Японские дни Бронислава Пилсудского" (на английском языке) 39
  • Кадзухико Савада, "Япония глазами Бронислава Пилсудского" (на английском языке) 81

  • Кадзухико Савада, "От Нагасаки до Нью-Йорка" (на английском языке) 119

  • VI. Европейский период (1906-1918)
  • Витольд Ковальский, "Европейский календарь: Бронислав Гинет-Пилсудский в Европе. 1906-1918 гг." (на английском языке) 129

  • Галина И. Дударец, "Несостоявшаяся встреча" 151
  • Станислав Серповский, "Контакты между Владиславом Замойским и Брониславом Пилсудским" (на английском языке) 167
  • Станислав Серповский, "Последние воспоминания Бронислава Пилсудского" (на английском языке) 189
  • Антони Кучинский и Збигнев Войцик, "Бронислав Пилсудский - музеевед" (на польском языке) 197

  • VII. Обзор научных достижений Бронислава Пилсудского
  • Альфред Ф. Маевич, "О научных достижениях Бронислава Пилсудского: Фон, описание, оценка" (на английском языке) 217
  • Антони Кучинский, "Современное восприятие личности и научного наследия Бронислава Пилсудского" 333

  • Приложения
   Хроника Бронислава Пилсудского. Часть 2.
   1905-1984 гг. (сост.: Алвида А. Байор, Галина И. Дударец, Владислав М. Латышев, Прайда И. Бабцева, Коити Иноуэ и Кадзухико Савада на русском и английском языках) 379 Библиография (сост.: Альфред Ф. Маевич) (на английском языке) 425,

   Saitama (2010).  [Preprint]
   ISBN 978-4-89693-123-5 (Vol. 1), ISBN 978-4-89693-124-2 (Vol. 2)