Official Page of Cezary Mankowski

Mankowski.jpg (327306 bytes) 

Associate Professor
Chair of Logistics
Faculty of Economics
University of Gdansk
ul.
Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot,
POLAND
phone: (+48 58) 5231184, e-mail:
ekocm@univ.gda.pl  
fax: (+48 58) 5231190, Office: room 213A

 

 


Publications
Rzecz o logistyce


Research areas:

logistics in economics, synergy in logistics, modelling of logistic process/system (Aris, InTouch, Taylor II, iGrafx, Zachman Framework, IDEF0, QFD, Sankey's scheme),
controlling in logistics, budgeting of logistic activities, procedures of logistic operations


Courses for students

1. Seminaria dyplomowe

2. Logistyka produkcji (e-learning course on https://pe.ug.edu.pl/Kursy/Strona/2438)

3. Kontroling w systemach logistycznych (e-learning course on https://pe.ug.edu.pl/Kursy/Strona/2437)

4. Controlling in the international economic processes (in English)

5. Business logistic process modelling (in English)

6. Controlling (in English)

6. Projektowanie w logistyce


Publications

1993

 1. C. Mańkowski: Metody doskonalenia logistycznego procesu tworzenia wartości. “Problemy Magazynowania i Transportu”, nr 1/93, s. 8-10. ISSN 0239-5290
 2. K. Hebel, J. Komorek, C. Mańkowski, K. Olszewski: Projekt racjonalizacji statycznej struktury organizacyjnej Zakładów Tworzyw Sztucznych ”ERG” Wąbrzeźno S. A. Consulting ABC, ”ERG” Wąbrzeźno, Gdańsk 1993.
 3. A. Kanthak, W. Krenc, K. Olszewski, K. Hebel, C. Mańkowski: Projekt systemu płacowego Zakładów Tworzyw Sztucznych ERG Wąbrzeźno SA. Consulting ABC, ”ERG” Wąbrzeźno, Gdańsk 1993.

1994

 1. C. Mańkowski: Istota i miejsce strategii logistycznej w systemie celów przedsiębiorstwa. “Logistyka”, nr 2/94, s. 26-29. ISSN 1231-5478
 2. M. Chaberek, C. Mańkowski: Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie transportowym. “Przegląd Komunikacyjny”, nr 6/94, s. 17-18. ISSN 0033-2232
 3. C. Mańkowski: Kontrolingowe zarządzanie pracą Biura Handlowo - Towarowego Północnej DOKP. Biuro Handlowo - Towarowe PDOKP, Gdańsk 1994.

1995

 1. C. Mańkowski: Zarys koncepcji funkcjonowania systemu logistycznego Stoczni Gdańskiej SA. Maszynopis, UG, Sopot 1995.
 2. C. Mańkowski: Zarys koncepcji systemu zarządzania kontrolingowego Zakładu Tworzyw Sztucznych "ERG" Wąbrzeźno. Maszynopis, UG, Sopot 1995
 3. C. Mańkowski: Modelowanie procesów logistycznych. UG, Sopot 1995 (Temat zrealizowany w ramach BW/3250-5-0031-5)

1996

 1. C. Mańkowski: Zmodyfikowany model selekcji zapasów typu ABC. "Logistyka", nr 2/96, s. 26-29. ISSN 1231-5478
 2. M. Chaberek, W. Antończyk, C. Mańkowski, A. Mytlewski: Ocena racjonalności zaopatrzenia w węgiel Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sztumie. ABC Consulting, Sztum-Gdańsk, 1996.
 3. M. Chaberek, C. Mańkowski: Model planowania poziomu obsługi logistycznej rynku jako narzędzie kontrolingowej koncepcji zarządzania. Artykuł wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji "Logistics'96”. Warszawa 30-31 maja 1996
 4. C. Mańkowski: Metody i narzędzia logistyki materiałowej. UG, Sopot 1996 (Praca zrealizowana w ramach Tempus SJEP 7193-94)
 5. M. Chaberek, C. Mańkowski: Model planowania poziomu obsługi logistycznej rynku jako narzędzie kontrolingowej koncepcji zarządzania [W:] Materiały Konferencyjne "Logistics'96”. ILiM, Poznań 1996, s. 187-192

1997

 1. C. Mańkowski: Wybór dostawcy jako zagadnienie logistyczne. [W:] Transport i Logistyka. Nr 5. Wyd. Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 41-51. ISBN 83-7017-731-X
 2. W. Łukaszewicz, C. Mańkowski: System dystrybucyjny w Mitsubishi Motors Australia. “Logistyka”, nr 2/97, s. 13-14. ISSN 1231-5478
 3. Sprawozdanie z konferencji "Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego”. “Logistyka”, nr 3/97, s. 78. ISSN 1231-5478
 4. C. Mańkowski: Kontrolingowe zarządzanie sferą logistyki zaopatrzenia. Uniwersytet Gdański, Sopot 1997 (Praca zrealizowana w ramach BW/3250-5-0064-7).

1998

 1. M. Chaberek, C. Mańkowski: Konceptualne podstawy rozwoju działalności kolei jako operatora logistycznego. Materiały na Konferencję “Trako’98”. World Trade Centre Gdynia, 23-25 Września 1998
 2. C. Mańkowski: Metody i narzędzia wyboru dostawcy. Materiały Konferencyjne “Zarządzanie łańcuchem dostaw”. Tom II. Międzynarodowa Konferencja “Logistics’98”. Katowice 21-22 maja 1998, s.65-75.
 3. C. Mańkowski: Process of the trans - border logistics. Discussion paper No 131. Europa- Universitat Viadrina. Frankfurt (Oder) 1998, s. 24-31

1999

 1. C. Mańkowski: ABC Spedytora - Proces logistyczny przedsiębiorstwa spedycyjnego. Biuletyn Informacyjny Nr 4/99. Polski Związek Spedytorów Międzynarodowych.
 2. C. Mańkowski: Problem decyzyjny typu “make or buy”. “Logistyka”, nr 2/1999, s. 45-46. ISSN 1231-5478
 3. C. Mańkowski: Restrukturyzacja procesu logistyki zaopatrzenia. Zbiór referatów “Informatyka w zarządzaniu, marketingu i inżynierii produkcji”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Gliwice 1999, s. 280-287.  ISBN 83-911824-3-6.
 4. C. Mańkowski: Nature of the logistics process. Proceedings of the IV Doctorate Workshop. European Logistics Association, Paris 1999, s. 142-146

2000

C. Mańkowski: Wybrane metody i narzędzia rachunku zarządczego i analizy odchyleń. [W:] Logistyka ponad granicami. Red. S. Abt. ILiM, Poznań 2000, s. 178-183. ISBN 83-87344-55-9

2001

 1. C. Mańkowski: Kontrolingowe zarządzanie procesem logistyki zaopatrzenia. Praca doktorska. Uniwersytet Gdański. Sopot 2001
 2. C. Mańkowski: Model referencyjny zarządzania procesem logistyki zaopatrzenia. [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część I. Pr. zb. pod red. M. Chaberka. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2001, s. 110-124. ISBN 83-7326-025-0
 3. C. Mańkowski: Ocena efektywności ekonomicznej kontrolingowego sposobu zarządzania procesami gospodarczymi. II Warsztaty z nauk o zarządzaniu - Zbiór referatów. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001, s. 55-62.
 4. M. Chaberek, C. Mańkowski: Restructurisation of the railways management system according to the market environment. Railways on the Edge of the 3rd Millennium. 8th International Symposium - Žel 2001. University of Žilina, Žilina 2001, s. 87-91. ISBN 80-7135-055-9

2002

 1. C. Mańkowski: Wpływ procesu logistyki zaopatrzenia na efektywność ekonomiczną gospodarowania. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu Lądowego”. Nr 22, Gdańsk 2002, s.217 – 228. ISSN 0208-4821
 2. C. Mańkowski: Koncepcja “six sigma” jako czynnik synergiczny logistyki przedsiębiorstw w okresie przemian. Konferencja Naukowa “Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian”. Szklarska Poręba 19-21 września 2002
 3. C. Mańkowski: Koncepcja “six sigma” jako czynnik synergiczny logistyki przedsiębiorstw w okresie przemian. [W:] Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian. Red. J. Witkowski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nr 944. Wrocław 2002, s. 139-148. ISSN 0324-8445
 4. C. Mańkowski: Proces planowania potrzeb materiałowych (rozdz. 2.1), Metody i narzędzia planowania popytu wtórnego (rozdz. 2.3), Proces wyboru źródeł zakupu, Metody i narzędzia wyboru dostawców (rozdz. 3.1, 3.2) [W:] Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia. Red. M. Chaberek. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Gdańsk 2002, s. 24-26, 38-42, 43-45. ISBN 83-915410-9-6
 5. C. Mańkowski: Model referencyjny procesu planowania potrzeb materiałowych. [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. II. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu Lądowego” Nr 24. Pr. zb. pod red. M. Chaberka. Wyd. UG, Gdańsk 2002, s. 145-149. ISSN 0208-4821
 6. C. Mańkowski: Systemy logistyczne zagospodarowania makulatury na terenie Województwa Pomorskiego. Referat na konferencji “Modelowanie procesów i systemów logistycznych”, cz. III. Sopot 16 XII 2002.
 7. C. Mańkowski, A. Jezierski: Systém zemědělsko-potravinářského velkoobchodního trhu v Polsku. Referat na międzynarodowej konferencji naukowej “New trends in development of industry”. VUT Brno, 4 – 5.12.2002
 8. W. Kurowski, J. Kurzawa, C. Mańkowski, L. Reszka: Program zagospodarowania makulatury z terenu Województwa Pomorskiego. Arka Konsorcjum S.A. Poznań 2002

2003

 1. C. Mańkowski: Zarys problematyki synergii w logistyce. [W:] Studia nad transportem i logistyką. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego nr 25. Red. D. Rucińska. Wyd. UG, Gdańsk 2002, s. 177 - 183. ISSN 0208-4821
 2. M. Chaberek, C. Mańkowski: Koncepcja wykorzystania teorii gier do optymalizacji logistycznych problemów decyzyjnych według kryterium minimalizacji kosztów. [W:] Studia nad transportem i logistyką. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego nr 25. Red. D. Rucińska. Wyd. UG, Gdańsk 2002, s. 185 - 192. ISSN 0208-4821
 3. System e-duk@cji w Regionie Pomorskim. Praca zbiorowa pod red. C. Mańkowskiego. Uniwersytet Gdański, Sopot 2003 (Praca zrealizowana w ramach projektu Leonardo da Vinci nr M01/69/k/D/354)
 4. C. Mańkowski: Logistyka jako czynnik synergiczny w gospodarce miejskiej. "Przegląd Naukowy" nr 2, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2003, s. 19 - 26. ISSN 1730-7074
 5. C. Mańkowski: Synergia w ekonomii. Praca zrealizowana w ramach projektu badań własnych BW/3250-5-0028-3. Katedra Logistyki, W. Ekonomiczny UG. Sopot 2003 (Maszynopis)
 6. C. Mańkowski: Możliwości realizacji projektów logistycznych w ramach programów pomocowych UE. Konferencja naukowa "Modelowanie procesów i systemów logistycznych", cz. IV. Uniwersytet Gdański, Sopot 12 grudnia 2003
 7. M. Chaberek, A. Mytlewski, A. Jezierski, C. Mańkowski, L. Reszka: Studium wykonalności dla Renk - centrum sprzedaży hurtowej i dystrybucji owoców, warzyw i cytrusów. PHCRS Renk S.A., Gdańsk 2003. Zleceniodawca: PHCRS Renk S.A. w Gdańsku
 8. M. Chaberek, C. Mańkowski: Czy metody e-learningu są szansą na podnoszenie kwalifikacji logistyków i alternatywą dla tradycyjnego sposobu studiowania? II Forum Edukacyjne Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Uniwersytet Gdański. Sopot 13 grudnia 2003

 

 

2004

 1. C. Mańkowski, L. Reszka: Research on the waste paper transportation  at the Gdansk Region (Poland). Studies of Faculty of Operations and Economics of Transport and Comunications of University of Žilina. Volume 21. Editor in Chief: Eva Birnerová. Žilina University Publisher, Žilina 2004, s. 185-189. ISBN 80-8070-274-8
 2. C. Mańkowski: Domeny strategicznego oddziaływania Państwa w sferze transportu [W:] Założenia strategii dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2015 w świetle zrównoważonego rozwoju transportu z uwzględnieniem przewozów krajowych i międzynarodowych. Praca zlecona przez   Ministerstwo Infrastruktury RP, wykonana przez Zespół Katedry Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Chaberka, w składzie: A. Jezierski, C. Mańkowski, A. Mytlewski, L. Reszka. Uniwersytet Gdański, Sopot 2004
 3. C. Mańkowski: Polish Logistics Association - mission and strategy. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej "Food Logistics in the Enlarged European Union and Beyond”. The International Association of Refrigerated Warehouses (IARW) and the World Food Logistics Organization (WFLO) International Conference & Workshop in Prague, Czech Republic, 11 -13 October 2004.
 4. C. Mańkowski: Systemy logistyczne zagospodarowania makulatury na terenie Województwa Pomorskiego.[W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. III. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu Lądowego” Nr 28. Pr. zb. pod red. M. Chaberka, C. Mańkowskiego. Wyd. UG, Gdańsk 2004, s. 199-205. ISSN 0208-4821
 5. C. Mańkowski: Zarys kontrolingowego zarządzania synergią w logistyce. Referat na konferencję pt. "Modelowanie procesów i systemów logistycznych", cz. V. Uniwersytet Gdański, Sopot 17 grudnia 2004 r.
 6. C. Mańkowski: Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne. Wydział Ekonomiczny UG, Sopot 2004 (BW/3250-5-0306-4)

 

2005

 1. A. Jezierski, C. Mańkowski: Systém zemědělsko-potravinářského velkoobchodního trhu v Polsku. "Podniková ekonomika a manažment" ročník I, nr 1/2005. Žilinská univerzita v Žilina. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra ekonomiky, s. 35-42. ISSN 1336-5878. (Czasopismo znajduje się na stronie: http://ke.uniza.sk/elektronicky-casopis.html)
 2. C. Mańkowski: Porównanie narzędzi modelowania procesów i systemów logistycznych. Konferencja naukowa „Modelowanie procesów i systemów logistycznych”, cz. VI. Uniwersytet Gdański, Sopot 09 grudnia 2005
 3. M. Chaberek, C. Mańkowski: Czy metody e-learningu są szansą na podnoszenie kwalifikacji logistyków i alternatywą dla tradycyjnego sposobu studiowania .[W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. IV. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu Lądowego” Nr 30. Pr. zb. pod red. M. Chaberka, C. Mańkowskiego. Wyd. UG, Gdańsk 2005, s. 229-236. ISSN 0208-4821
 4. C. Mańkowski: Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2005, 184 strony. ISBN 83-7326-332-2. (Spis treści)
 5. A. Jezierski, C. Mańkowski, A. Mytlewski, A. Trzuskawska: Logistyczne uwarunkowania funkcjonowania centrum logistyki naftowej. Eurolinks S.A. Gdynia 2005 (Praca projektowa) 

 2006

 1. C. Mańkowski: Zarys koncepcji kontrolingu efektów synergicznych w logistyce [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. V. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu Lądowego” Nr 32. Praca. zb. pod red. M. Chaberka, A. Jezierskiego. Wyd. UG, Gdańsk 2006, s. 75-79.  ISSN 0208-4821
 2. C. Mańkowski: Przykład metodyki rachunku kosztów działań logistycznych. Referat wygłoszony na konferencji pt. "Modelowanie procesów i systemów logistycznych", cz. VII. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot 01 grudnia 2006 r.
 3. C. Mańkowski: Logistyka w działalności gospodarczej [W:] Przegląd Naukowy. Pod red. A. Letkiewicza. Nr 5. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. Gdańsk 2006, s. 109-123. ISSN 1730-7074

 

2007

 1. C. Mańkowski: Porównanie wybranych instrumentów modelowania i symulacji procesów logistycznych. [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. VI. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu Lądowego” Nr 35. Praca. zb. pod red. M. Chaberka, A. Jezierskiego. Wyd. UG, Gdańsk 2007, s. 55-64.  ISSN 0208-4821
 2. C. Mańkowski: Podstawy ontologiczne modelowania procesów i systemów logistycznych oraz ich aplikacje. Referat wygłoszony na Konferencji Studenckiej Naukowego Koła Logistyki Wydz. Ekonom. UG, pt. Innowacje i nowe technologie w logistyce”. Uniwersytet Gdański, Sopot 12 maja 2007 r.
 3. C: Mańkowski: Ontological foundations for business logistic process modeling. Railway Transport and Logistics“. Nr 2/2007 z dnia 12.06.2007. ISSN 1336-7943, s. 30 – 38. (Artykuł s. 30-38, znajduje się na stronie: http://zdal.utc.sk/images/stories/clanky_pdf/archiv_ZDALu/zdal_2007_02.pdf/)
 4. C. Mańkowski: Obszary zastosowania ekonofizyki w modelowaniu procesów i systemów logistycznych. Referat wygłoszony na konferencji pt. "Modelowanie procesów i systemów logistycznych", cz. VIII. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot 07 grudnia 2007 r.

 

2008

 1. A. Jezierski, C. Mańkowski: Strategie logistyki miejskiej na przykładzie okręgu Bradford i miasta Leeds [W:] Materiały Konferencyjne Polskiego Kongresu Logistycznego Logistics 2008. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania. ILiM. Poznań 2008. ISBN: 978-83-87344-38-2, s. 331 - 337. (Streszczenie)
 2. C. Mańkowski: Aplikacja metodyki rachunku kosztów działań logistycznych [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. VII. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu Lądowego” nr 37. Red. M. Chaberek, A. Jezierski. Wyd. UG, Gdańsk 2008, s. 71-80.  ISSN 0208-4821

 

2009

 1. C. Mańkowski: Zakupy i zaopatrzenie (rozdz. 3.3) [W:] Logistyka. Red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. ILiM. Poznań 2009. ISBN: 978-83-87344-09-2, s. 127 - 139. (Spis treści)
 2. C. Mańkowski: Implikacje logistyczne teorii chaosu. Referat wygłoszony na III Naukowej Konferencji Logistycznej WSL-Forum 2009. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 15 maja 2009 r. (www.wsl.com.pl/konferencje/wsl_forum_2009)
 3. C. Mańkowski: Implikacje logistyczne teorii chaosu [W:] Problemy współczesnej logistyki w badaniach naukowych. Materiały konferencyjne III Naukowej Konferencji Logistycznej WSL-Forum 2009. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 15 maja 2009 r., s. 50, bez nr ISBN.
 4. C. Mańkowski: Logistics services in Poland - present state and future development. Referat wygłoszony na 12th CEE Logistics & Transport Congress EASTLOG 2009. Prague 28.05.2009. Organizator: ATOZ s.r.o. (www.eastlog.biz)
 5. C. Mańkowski: Implikacje logistyczne teorii ekonofizycznych - teoria hiperprzestrzeni [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. VIII. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu Lądowego” nr 38. Red. M. Chaberek, A. Jezierski. Wyd. UG, Gdańsk 2009, s. 45-54.  ISSN 0208-4821
 6. C. Mańkowski: Implikacje logistyczne teorii chaosu. „LogForum” 2009, nr 4, artykuł 4, s. 1-8. ISSN 1734-459X (Artykuł dostępny na stronie
  http://www.logforum.net/vol5/issue4/no4/5_4_4_09.pdf)
 7. C. Mańkowski: Model ekonometryczny wpływu kryzysu gospodarczego na krajowy rynek usług TSL. Referat wygłoszony na konferencji pt. Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Wydział Ekonomiczny UG, Sopot 4 grudnia 2009
 8. C. Mańkowski: Synergia w logistyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, stron 300. ISBN 978-83-7326-674-2. (Część wstępu, spis treści)

 

2010

 1. C. Mańkowski: Krajowy rynek usług TSL w warunkach kryzysu gospodarczego i finansowego „Logistyka” 2010, nr 1, s. 38 - 41. ISSN: 1231-5478
 2. C. Mańkowski: Logistics innovations in Poland. Referat wygłoszony na XV Logistics Forum "Innovative Solutions in the Region”. Hungarian Logistics Association, Budapeszt 25-26 marca 2010
 3. C. Mańkowski: iGrafx jako instrument modelowania systemów wsparcia logistycznego. Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Informatyczne narzędzia modelowania procesów logistycznych”. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Katedra Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ELSE Informatyczne Systemy Zarządzania Sp. Jawna w Gdańsku, Gdańsk 23 czerwca 2010
 4. C. Mańkowski: Polská logistika spoléhá na moderní technologie/Polish logistics relies on modern technologies. “Logistic News” nr 8-9/2010, s. 10-11, ISSN 1802-3746
 5. C. Mańkowski: Polish Logistics Association's Award Winning Project: Quality Rack Service. Referat wygłoszony na konferencjiManaging Continuous Supply Chain Changes, Conferinta Internationalã ARILOG Logisticã&Supply Chain 2010”. Organizator: Associaţa Română de Logistică (Arilog), Bukareszt 3-4 listopada 2010
 6. C. Mańkowski: Model symulacyjny logistyki produkcji wyrobów szklanych [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. IX. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu Lądowego” nr 39. Red. M. Chaberek, C. Mańkowski. Wyd. UG, Gdańsk 2010, s. 255-266.  ISSN 0208-4821
 7. C. Mańkowski: iGrafx jako instrument modelowania systemów wsparcia logistycznego [W:] Informatyczne narzędzia procesów logistycznych. Red. M. Chaberek, A. Jezierski. CeDeWu, Warszawa 2010, rozdział 12, s. 139 - 149. ISBN 978-83-7556-349-8
 8. C. Mańkowski: Ceny transferowe logistycznych centrów odpowiedzialności. Referat wygłoszony na XI Konferencji „Modelowanie procesów i systemów logistycznych”.  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot 10 grudnia 2010r.

 

2011

 1. C. Mańkowski: Modele referencyjne w zarządzaniu logistycznym. Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce”. Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Bydgoszcz 17 czerwca 2011 r.
 2. C.Mańkowski: Teorie ekonofizyczne w zarządzaniu logistycznym. Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Strategie i logistyka w sektorze usług”. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, Kowary 16-18 października 2011 r. (Program)
 3. C. Mańkowski: Model ekonometryczny wpływu kryzysu gospodarczego na krajowy rynek usług TSL [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. X. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu Lądowego” nr 40. Red. M. Chaberek, L. Reszka. Wyd. UG, Gdańsk 2011, s. 207-213.  ISSN 0208-4821
 4. C. Mańkowski: Rozwój logistyki na tle uwarunkowań makroekonomicznych w okresie kryzysu gospodarczego. Referat wygłoszony na XII Konferencji „Modelowanie procesów i systemów logistycznych”. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot 02 grudnia 2011 r.
 5. C. Mańkowski: Logistyczne uwarunkowania działalności transportowej [W:] Funkcjonowanie i rozwój transportu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu Lądowego” nr 41. Red. W. Rydzkowski. Wyd. UG, Gdańsk 2011, s. 181-192.  ISSN 0208-4821
 6. C. Mańkowski: Analiza przydatności modeli referencyjnych do potrzeb zarządzania logistycznego [W:] Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, nr 10 (10) 2011. Wyd. WSB w Toruniu, Toruń 2011, s. 273-284.  ISSN 1643-8175
 7. Recenzja pracy doktorskiej A. Trzuskawskiej-Grzesińskiej: Determinanty, mechanizmy i skutki transformacji globalnych systemów wsparcia logistycznego w branży telekomunikacyjnej. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 12 stycznia 2012 (obrona).
 8.  Recenzja przygotowana w związku ze zgłoszeniem książki, pt. ”Konfigurowanie łańcucha dostaw. Teoria, instrumenty, technologie” autorstwa A. Kawy, do Nagrody J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 9. Recenzja 1 artykułu w j. ang. do czasopisma „Logistics and Transport”. Vol 13, No 2 (2011). The International University of Logistics and Transport in Wrocław. Wrocław 2011, ISSN 1734-2015.
 10. C.Mańkowski: Teorie ekonofizyczne w zarządzaniu logistycznym [W:] Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach. Red. J. Witkowski, A. Baraniecka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 234. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 82-95. ISSN 1899-3192. Publikacja jest dostępna na stronie http://www.ibuk.pl; http://www.ceeol.com; kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php

 

2012

 1. C. Mańkowski: Logistics support services for e-learning courses. [In:] „Scientific Journal. Service Management”, no. 681, vol. 8. Ed. A. Panasiuk. University of Szczecin, Szczecin 2012, p. 51-58. ISSN1640-6818
 2.  C. Mańkowski: Pozalogistyczne uwarunkowania optymalizacji procesów i systemów logistycznych. Referat wygłoszony na konferencji „Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Logistyki, Toruń  23 marca 2012 r.
 3. C. Mańkowski: Obsługa klienta w zarządzaniu logistycznym i koncepcjach pokrewnych. Referat wygłoszony na II Krajowej Konferencji „Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce”. Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Bydgoszcz 22 czerwca 2012 r. (Program)
 4. Recenzja 8 artykułów do czasopisma pt. „Klastry-wiedza, innowacyjność, rozwój” pod red. J. Buko, M. Frankowskiej. Zeszyty Naukowe nr 719, Ekonomiczne Problemy Usług nr 94. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ISSN 1640-6818
 5. Recenzja 4 artykułów w j. ang. do czasopisma „Journal of Economics and Management” pod red. D. Kempny. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2012.
 6. Recenzja wydawnicza monografii habilitacyjnej P. Hanczara: Planowanie operacji w łańcuchu dostaw. Wykorzystanie metod optymalizacji dyskretnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2012
 7. C. Mańkowski: Koncepcja logistyki jako centrum odpowiedzialności [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XI. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu i Logistyka” nr 42. Red. M. Chaberek, L. Reszka. Wyd. UG, Gdańsk 2012, s. 113-138.  ISSN 0208-4821
 8. C. Mańkowski: Systém vzdělávání logistiky v Polsku. Referat wygłoszony na konferencji „SpeedChain

 2012 – Priority moderní logistiky”. Organizator: Reliant Group. Praha, Česka Rep. Miejsce: Břevnovský klášter, Praha 7-8 listopada 2012 r.

 1. C. Mańkowski: Model systemu logistyki synergicznej. Referat wygłoszony na XIII Konferencji „Modelowanie procesów i systemów logistycznych”. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot 14 grudnia 2012r.
 2. C. Mańkowski: Polski rynek usług TSL wobec kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej [W:] Wyzwania wobec gospodarki globalnej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31/2. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 212-220. ISSN 1230-6444

2013

 1. C. Mańkowski: Optymalizacja procesu logistycznego-analiza przypadku. Referat wygłoszony na konferencji „Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Logistyki, Toruń 22 marca 2013 r.
 2. C. Mańkowski: Corporate Social Responsibility - moda, potrzeba, czy konieczność? Udział w panelu dyskusyjnym „I Panel: CSR - moda, potrzeba, czy konieczność. Dyskusja naukowa” na konferencji „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce - diagnoza i przyszłe wyzwania”. Organizator: Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 15 maja 2013 r. (Program)
 3. C. Mańkowski: Aspekt społecznej odpowiedzialności usług logistycznych. Referat wygłoszony na III Krajowej Konferencji „Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce”. Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Bydgoszcz 21 czerwca 2013 r. (Program)
 4. C. Mańkowski, W. Staniuk: Charakterystyka logistyczna subregionu Słupskiego. Referat wygłoszony na konferencji „Regionalne Forum Logistyczne”. Organizatorzy: SIPH Słupsk, „Mechanik” Słupsk, WHSZ Słupsk ,PARP, Sterlog. Miejsce: Słupski Inkubator Przedsiębiorczości. Słupsk 8 października 2013 r. (Program)
 5. C. Mańkowski: Wskaźnik OEE w zastosowaniach logistycznych. Referat wygłoszony na Konferencji „Modelowanie procesów i systemów logistycznych”. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot 6 grudnia 2013 r.
 6. C. Mańkowski: Analiza stanu krajowego rynku usług TSL na tle wskaźników makroekonomicznych Polski w dobie kryzysu gospodarczego [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XII. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu i Logistyka” nr 46. Red. M. Chaberek, L. Reszka. Wyd. UG, Gdańsk 2013, s. 171-182.  ISSN 0208-4821

 

2014

1.       C. Mańkowski: Rola Polskiego Towarzystwa Logistycznego w promowaniu najlepszych praktyk logistycznych. Referat wygłoszony na konferencji „Logistyka w teorii i praktyce”. Organizator: Naukowe Koło Logistyki, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Hel, 12 kwietnia 2014 r. (Program)

2.       C. Mańkowski: Innowacyjne rozwiązania problemów obsługi logistycznej rynku. Referat wygłoszony na IV Krajowej Konferencji Naukowej „Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce”. Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Bydgoszcz 23 czerwca 2014 r. (Program)

3.        C. Mańkowski: Aplikacyjność innowacyjnej myśli. Referat wygłoszony na konferencji „II Regionalne Forum Logistyczne”. Organizatorzy: WHSZ w Słupsku. Miejsce: Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku. Słupsk 30 października 2014 r. (Program) 

4.        C. Mańkowski: Osvědčené postupy v polské logistice. Referat wygłoszony na konferencji „SpeedChain  2014 „Logistikacesta správným směrem”. Organizator: Reliant Group. Praha, Česka Rep. Miejsce: Břevnovský klášter, Praha 12-13 listopada 2014 r.

5.       C. Mańkowski: ŠKODA AUTO a.s. - innowacje i dobre praktyki logistyczne. Referat wygłoszony na Konferencji „Modelowanie procesów i systemów logistycznych”. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot 4-5 grudnia 2014 r.

6.       C. Mańkowski: Obiektywność lub tendencyjność w modelowaniu systemów wsparcia logistycznego. [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XIII. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego “Ekonomika Transportu i Logistyka” nr 51. Red. M. Chaberek, L. Reszka. Wyd. UG, Gdańsk 2014, s. 81-95.  ISSN 0208-4821 

 

2015

1.       C. Mańkowski: Logistics support for the ecommerce market with focus on Poland. Referat wygłoszony na seminarium “eCommerceCamp 2015”. Organizator: TRITUM GmbH ; Marmalade GmbH. Jena, Germany, 12-14 March 2015. Program

2.       C. Mańkowski: Development of the Polish logistics service market after the Schengen Agreement. Referat wygłoszony na konferencji “International Scholary Conference Sustainable development VI - 30 years after the Schengen Agreement - Europe without Borders”. Organizator: College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague. České Budějovice, Czech Republic, 26-27 March 2015. Program

3.       C. Mańkowski: Development of Polish railway market from 3 C's perspectives. Referat wygłoszony na konferencji pt. Horizons of railway transport 2015 "Sustainable rail system - cooperation in the research and innovation". Organizator University of Žilina. Strečno, Slovak Republic, 30 Sep. - 1 Oct. 2015

4.       C. Mańkowski: Logistyczna obsługa sprzedaży internetowej. Referat wygłoszony na V Krajowej Konferencji Naukowej „Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce”. Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Bydgoszcz 22 czerwca 2015 r. (Program)

5.       Recenzja artykułu do czasopisma „Transport&Logistics” i do czasopisma „Logistyka”

6.       Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pod. red. D. Kisperskiej-Moroń, pt. Koncepcja społecznej odpowiedzialności firm w wirtualnych łańcuchach dostaw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015

7.       C. Mańkowski: Development of Polish railway market from 3 C's perspectives. [W:] International Scientific Conference : Horizons of railway transport 2015 "Sustainable rail system - cooperation in the research and innovation" : Strečno, Slovak Republic, September 30th and October 1st, 2015 / under ausppices Ján Počiatek. Žilina : Žilinská Univerzita, 2015, s. 161 - 172, ISBN: 978-80-554-1097-5

8.       C. Mańkowski: Development of the Polish logistics service market after the Schengen Agreement. [W:] Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě. Editor Marie Hesková a kol. Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 2015, s. 128 - 137, ISBN: 978-80-87472-84-2

9.       C. Mańkowski: Doing business in Poland: trends and developments. Referat wygłoszony na konferencji pt. Doing Business in Germany and Central Eastern Europe. Organizator: Windesheim University, Zwolle, Netherlands, 16 Nov. 2015

10.   C. Mańkowski: Europejskie innowacje logistyczne. Referat wygłoszony na konferencji pt. XVI Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Organizator: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot, 4 grudnia 2015

11.   C. Mańkowski: Planning key logistics indicators as targets to be achieved or kept [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka (Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych), cz. 14. 2015, nr 56, s. 141-158, ISSN: 0208-4821 (Artykuł dostępny na stronie: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1690)

 

 

2016

 

RZECZ O LOGISTYCE, CZYLI DLACZEGO NA ZIEMI BYŁA POWÓDŹ

Praca osób zajmujących się wykonywaniem czynności logistycznych nie zawsze jest doceniana, a bagatelizowanie trudności stojących przed nimi nie zawsze ma dobry koniec. Przyjrzyjmy się ich problemom.

     “Powiedział Pan do Noego: "Gdzie jest Arka, którą kazałem Ci zbudować? A Noe odpowiedział: "Zaprawdę Panie, troje cieśli mi zachorowało. Zamówione drzewo nie zostało jeszcze dostarczone, a wezwany specjalista od uszczelnienia nie pojawił się jeszcze. Cóż mogę zrobić, Panie? Wtedy Pan powiedział do Noego: "Chcę, żeby Arka była gotowa za siedem dni i siedem nocy". A Noe odpowiedział; "Tak będzie". Ale tak nie było. Wtedy Pan zapytał Noego: "Jakie tym razem kłopoty masz Mi do przekazania." I Noe odpowiedział: "Mój poddostawca zbankrutował. Farba bitumiczna, którą kazałeś posmarować zewnętrzną część łodzi nie została dostarczona, zaś hydraulik zastrajkował". Noe poprawił na sobie odzienie i mówił dalej: "Szklarz wyjechał na urlop na Majorkę, mimo że podwoiłem mu zapłatę. Shem, mój syn, który miał mi pomagać w budowie Arki, odszedł z tego interesu, aby założyć grupę rockową ze swoimi dwoma braćmi. Panie, jestem załamany." I znowu zadanie nie zostało wykonane. Panie, mówi Noe: "Nareszcie drzewo zostało dostarczone do magazynu, tylko służący odnajdzie fakturę i mogę budować." Słysząc to rozgniewał się Pan i zapytał: "A co ze zwierzętami, które rozkazałem Ci zachować przy życiu. Gdzie są na ten przykład żyrafy?" Noe odpowiedział: "Dostawa żyraf oczekiwana jest dzisiaj." "A co z pegazami" - zapytał Pan. A Noe załamał ręce i odpowiedział: "Panie, nigdzie ich nie ma. Nie można ich dostać za żadne pieniądze." "A gdzie są małpy, niedźwiedzie, słonie, zebry?" "Zostały dostarczone pod zły adres, ale będą w piątek." A co z ptactwem, które w ilości siedem sztuk, kazałem Ci zachować." "Niestety Panie, sprzedaje się je tylko najmniej po dziesięć sztuk." Widząc rozgniewanego Pana, Noe upadł na kolana i błaga: "Panie, Panie, Ty wiesz w swojej mądrości, jak to jest z tymi dostawami." A Pan odpowiedział: "Wiem, mój Noe, wiem. A jak myślisz, dlaczego sprowadzę potop na Ziemię?" (Źródło: Michael Quayle: Measuring purchasing performance. Purchasing and Supply Management, March 1990)

     Rozwiązania powyższych problemów należy oczekiwać nie tylko od logistyki wąsko rozumianej. Często zdarza się bowiem, że rozwiązania problemów poszukuje się nie tam, gdzie są ich przyczyny lub ich rozwiązania wymaga się od osób, którzy nie są władni w danej kwestii. Dzieje się tak, gdyż każdy problem ma charakter wieloaspektowy, a jego przyczyny mogą leżeć po stronie np. handlu, marketingu, finansów, rozwiązań prawnych, złego przydziału zadań i kompetencji przez kierownictwo pracownikom liniowym powodując tzw. "wąskie gardła", nieformalnych układów, systemu informatycznego niespełniającego potrzeb informacyjnych pracowników, systemu płacowo - motywacyjnego, czy też czynników zewnętrznych (np. wzrostu ceny paliwa, podatków), na które wykonujący dane zadanie nie ma wpływu. Dopiero w kompleksowym ujęciu problemu i próbie jego rozwiązania ujawnia się istota myślenia i działania logistycznego w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Innymi słowy, działanie logistyczne (obok tradycyjnego funkcjonalnego ujęcia) wyraża się również w całościowym (ponadfunkcjonalnym, holistycznym), opisie problemu i próbie rozwiązania go drogą koordynacji (współdziałania) i integracji (łączenia) wszystkich czynności składających się na dany proces obojętnie, jakie są to czynności: marketingowe, handlowe, finansowe, informacyjne, materiałowe, świadczenia usługi, sprzedaży, magazynowania, transportu itd.

     Problematyka koordynacji i integracji jest przedmiotem zainteresowania nie tylko logistyki, ale również wielu innych nauk i dyscyplin naukowych: prakseologii, teorii systemów, cybernetyki, zarządzania i organizacji. Wydaje się, że tym, co wyróżnia logistykę od innych dyscyplin jest przyjęcie czasu i przestrzeni jako najistotniejszych kryteriów koordynacji i integracji wszelkich procesów gospodarczych. Różne sposoby konfiguracji tych samych procesów daje różne efekty. Dopiero zapewnienie właściwego współoddziaływania (interakcji, synergii) pomiędzy właściwymi zasobami pozwala uzyskać  efekty synergiczne. Zatem, charakterystyka cechy „właściwe” oraz jej realny, rzeczywisty odpowiednik, w sposób krytyczny determinuje uzyskanie takiego, a nie innego rezultatu. Cecha „właściwe” dotyczy nie tylko zasobów rzeczowych, np. systemu komputerowego, samochodu, dostarczonej dostawy towarów itp., ale również pracownika, nie tylko z jego kwalifikacjami, ale także z jego cechami osobowościowymi, np. postawą, motywacją, rzetelnością, sumiennością itp. Co więcej, wszystkie zasoby (rzeczowe, ludzkie, informacyjne, pieniężne) muszą być wzajemnie kompatybilne, nie tylko w aspekcie formalnego wzajemnego dopasowania, lecz, a być może przede wszystkim, nieformalnego i pozaformalnego. Dopiero uświadomienie lub co więcej potrzeba albo chęć zapanowania nad wszystkimi współoddziaływaniami (synergią), ukazuje właściwą skalę problemu logistycznego, który jak dotąd próbuje się rozwiązywać ogólnie mówiąc instrumentami sterowania, zarządzania, regulacji, koordynacji, integracji itp. Pomimo częstego podkreślania aspektu koordynacyjno-integracyjnego logistyki, należy zwrócić uwagę, iż logistyka dokonuje również społecznego podziału pracy dzieląc proces logistyczny na fazy, etapy, operacje, czynności, ruchy robocze itp., prowadząc tym samym do wyspecjalizowania się w danej funkcji logistycznej. Oznacza to, że zarówno podział, jak i integracja stanowią potencjalne obszary usprawnień logistycznych. Problemem pozostaje ciągle próba znalezienia "złotego środka" - ile specjalizacji, a ile integracji?

    Logistyka jako koncepcja oraz realne działania zarządzające i realizujące współoddziaływanie różnych zasobów (materiałowych, informacyjnych, ludzkich, finansowych) wspierających procesy podstawowe, sama stwarza zapotrzebowanie na szereg metod i narzędzi. Dla sprawnej i efektywnej realizacji tego wsparcia, niezbędną rzeczą jest po pierwsze przyjęcie podejścia dającego możliwość logistykowi zastosowania różnych konfiguracji elementów systemu wsparcia logistycznego (SWL). Efektem przyjęcia tego podejścia jest kompetencyjne oddzielenie procesu podstawowego (wspieranego), np. obsługi klienta, od procesu go wspierającego, np.: produkcją, zaopatrzeniem materiałowym, serwisem technicznym, przygotowaniem produkcji, doradztwem, marketingiem, decyzjami zarządczymi, obsługą f-k, kadrową, administracyjną itd. Procesy wsparcia mogą być stosowane w różnych wariantach trade offs (coś za coś) oraz make or buy (realizacja własna lub obca). Za narzędzie decyzyjne oceny i wyboru konfiguracji SWL sugeruje się przyjęcie rachunku ekonomicznego, wspieranego kontrolingiem SWL w czasie realnym. Dzięki takiemu podejściu, zapewnia się SWL potencjalnie wysoką adaptacyjność, a przez to relatywnie wysoką stabilność w zmiennym otoczeniu rynkowym. Po drugie, dla sprawnego i ekonomicznego funkcjonowania SWL, konieczną rzeczą jest możliwość odniesienia faktycznego sposobu funkcjonowania SWL do SWL uznanego za modelowy lub wzorcowy. Możliwość taką dają modele referencyjne pozwalające m.in.na identyfikację odchylenia i podjęcie decyzji korygujących procesy realne. Po trzecie, jeśli procesy SWL mają przebiegać ze wsparciem technologii informatycznej, w celu zapewnienia wysokiego stopnia kompatybilności tego systemu (dopasowania) do potrzeb informacyjnych logistyka, to logistyk powinien umieć wyrazić swoje potrzeby informacyjne w języku (standardzie) zrozumiałym przez informatyka. Po czwarte, w przypadku chęci uzyskania formalnego potwierdzenia funkcjonowania procesów zgodnie z danymi normami, np. ISO 9000, konieczne jest napisanie i stosowanie formalnych procedur przebiegu danego procesu stanowiącego dowód wykonywania działań zgodnych z danymi normami. Podstawą tworzenia takich procedur są ponownie modele referencyjne zbudowane wg przyjętych standardów modelowania. Po piąte, zaistnienie i funkcjonowanie SWL, a zwłaszcza sterowanie i realizacja funkcji wspieranych techniką informatyczną, powinna być zgodna z metodyką przyjętej architektury systemów informatycznych lub organizacji gospodarczych, a w ich ramach, standardów modelowania, np. EPC, BPMN, UML, BPEL, WSDL. Do najbardziej znanych architektur należą:

 • ARIS  (ARchitecture of integrated Information Systems),
 • CIM - OSA (Open System Architecture for Computer Integrated Manufacturing)
 • IDEF (Integrated computer aided manufacturing DEFinition),
 • Zachmana  (The Zachman Business Framework).

Spełnienie powyższych wymogów stwarza szansę właściwego funkcjonowania SWL.